Logo

WIE ZIJN WIJ


Stichting Dierenhulp Boskoop en omgeving

In de gemeente Boskoop is gedurende 30 jaar een dierenasiel gevestigd geweest. De beheerster runde deze dierenopvang aan haar eigen huis. Maar toen zij in november 2008 naar een andere provincie verhuisde, kwam er helaas ook een einde aan het Boskoopse asiel.

Omdat de Boskoopse dieren sindsdien nergens meer terecht konden, zijn wij onder de toenmalige afdeling Alphen aan den Rijn van de Dierenbescherming een werkgroep begonnen. De werkgroep probeerde eigenaren van gevonden huisdieren op te sporen, ving huisdieren, die nergens anders terecht konden, op tot zij nieuwe baasjes voor hen hadden gevonden en hielp de vogels door de strenge winters heen.

Sinds 22 maart 2012 zijn wij een zelfstandige stichting. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54988942.

In 2016 bleken we een beetje uit ons jasje te groeien, om welke reden we ervoor gekozen hebben om onze werkzaamheden op te splitsen.
De Stichting Dierenhulp Boskoop focust zich sinds 1 november 2016 m.n. op opvang, verzorging en adoptie van (verwilderde) katten en konijnen en eventuele andere kleine huisdieren. Het vangen van gedumpte huis- en hobbydieren en de opvang van kippen wordt sindsdien verzorgd door Zwerfkip & Zo.

Op 22 maart 2018 zijn  de statuten hieraan aangepast en is de naam gewijzigd in Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors.

Doelstelling

De Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors heeft tot doel: Het bieden van hulp aan m.n. katten en konijnen, die niet in een regulier asiel terecht kunnen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het zorgen voor goede opvang en (medische) verzorging van katten en konijnen (en eventuele andere kleine huisdieren), die niet in een regulier asiel terecht kunnen;

  • het zorgen voor resocialisatie van verwilderde/schuwe katten en konijnen om ook hen een goed verzorgd en onbezorgd leven te kunnen bieden;

  • het zorgen voor zorgvuldige en duurzame adoptie van de opgevangen dieren door nieuwe eigenaren, waar de dieren de rest van hun leven krijgen wat ze nodig hebben;

  • het geven van informatie en voorlichting over de verzorging van katten en konijnen (en eventuele andere kleine huisdieren).

Hoe we dat daadwerkelijk doen, kunt u lezen op de volgende pagina's.

Bestuur

De stichting wordt geleid door de volgende drie bestuursleden:

Voorzitter:            Petra Verhagen

Secretaris:            Ilse Lanser

Penningmeester:   Tjeerd Hillerts

Vrijwilligers

Een leuke, enthousiaste groep van ongeveer 20 vrijwilligers maakt het werk van de stichting mogelijk.

Zo zijn er vrijwilligers, die

  • voor elke melding een passende oplossing proberen te zoeken;

  • dieren thuis aan huis opvangen en verzorgen tot we een nieuw lief baasje voor ze hebben gevonden;

  • onze dieren en ons werk promoten op bijvoorbeeld de jaarlijkse braderie in Boskoop of onze flyers maken en verspreiden.