Logo

ADOPTIE OP AFSTAND


De meeste dieren die in de opvang belanden vinden na enige tijd weer een nieuw baasje. Want met het grootste deel van deze dieren is gewoon helemaal niks aan de hand.

Maar niet alle dieren hebben zoveel geluk. Katten, konijnen en kippen met gedrags- of medische problemen hebben vaak maandenlange begeleiding nodig, voordat ze in aanmerking komen voor een nieuw thuis. Andere dieren worden simpelweg over het hoofd gezien, zijn oud of hebben een ‘gebrek’ waardoor ze langer op een nieuw thuis moeten wachten. In het slechtste geval komen ze  helemaal niet meer voor een nieuw baasje in aanmerking.

Natuurlijk zorgen wij goed voor alle dieren. Ze wonen allemaal bij gastgezinnen thuis aan huis en krijgen alle nodige (medische) zorg, aandacht en voedsel. Een feit blijft wel, dat de zorg voor deze dieren veel geld kost. U kunt ons en de dieren hierbij helpen!

Dieren die meer begeleiding of gewoon meer geluk nodig hebben, kunt u op afstand adopteren. Hiermee ondersteunt u de verzorging van het door u geadopteerde dier, maar ook van alle andere dieren in de opvang.

Spelregels

  • Een adoptiedier kan door meerdere mensen worden geadopteerd. 

  • De adoptant bepaalt zelf hoeveel hij/zij doneert.

  • Een adoptant kan een individu, maar ook een groep zijn.

  • Met toestemming kan de naam van de adoptant bij het betreffende dier op de website vermeld worden.

  • De adoptant ontvangt regelmatig informatie en/of een foto van het betreffende dier.

  • De stichting blijft verantwoordelijk voor het dier en de verzorging daarvan.

  • Als een adoptiedier een nieuw thuis vindt (en dat is meestal nog steeds wel de bedoeling!), dan wordt de adoptant daarvan op de hoogte gebracht. De adoptant kan dan een ander adoptiedier uitkiezen.

Als u zich hiervoor wilt aanmelden, vul dan het formulier in en stuur dat dan per e-mail naar info@dierenhulpboskoop.nl.
Indien u geen adoptant meer wilt zijn, kunt u eveneens per e-mail opzeggen.